ภาพปฏิมากรรมฝาผนังของวัดบางเหรียงในจังหวัดพังงา


Destination: PhangNga

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูพาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

Total Page Views for PhangNga: 294,899 - Views this week: 294,899
ถ้าคุณสนใจจะศึกษาชีวะประวัติของพระพุทธเจ้า  มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมากในการศึกษาจิตรกรรมภาพวาดเหล่านี้ รูปภาพเหล่านี้ถูกวาดขึ้นในสไตล์แบบดั้งเดิมเมื่อ 14 ปีที่ผ่านมา และยังคงมีสีสันที่คมชัดและสวยงามเป็นอย่างมาก  สิ่งที่โดดเด่นคือ การแสดงถึงวิถีชีวิตประจำวันในสมัยอดีตโดยภาพวาดจิตรกรรมที่สวยงามเหล่านี้
Wat Bang Riang was built in the nineties of the 20th century. The workmanship of all buildings and other temple features is of a very high standard.

วัดบางเหรียง
ถูกสร้างขึ้นในยุคของศตวรรษที่ 20 โดยผู้ที่มีฝีมือคุณภาพของอาคารทั้งหมดและมีคุณสมบัติอื่นๆของวัดมีมาตรฐานที่สูงมาก นอกจากนี้ยังมี จิตรกรรมภาพวาด ที่สะท้อนถึงชีวะประวัติของพระพุทธเจ้าศากยมุนี ที่ติดอยู่บนผนังด้านในของพระเจดีย์ทรงกลมที่สวยงามอย่างมาก ภาพวาดเหล่านี้แสดงถึง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาหลายร้อยปี ซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นอย่างมาก คุณสามารถเรียนรู้จากรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตในยุคทองครั้งนั้นของอาณาจักรอยุธยา ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา คลิกที่นี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะของไทยในสมัยอยุธยา คลิกที่นี้


ภาพวาดแสดงถึงพระนางมหามายา ได้ฝันถึงช้างว่าเธอจะให้กำเนิดผู้นำที่ยิ่งใหญ่     

ภาพวาดการประสูติของพระพุทธเจ้าในป่าลุมพินี

พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาศนาพุทธ เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อในปี ค.ศ. 543 ในเมืองลุมพินี (ตอนนี้เป็นลุมพินีในเนปาล) ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่บนเขตแดนเนปาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์เป็นบุตรชายของเจ้าชายอยู่ในพวกขุนนางนักรบของศากยะ พระองค์ทรงเติบโตขึ้นในราชสำนักของพระบิดา ที่มีการป้องกันเป็นอย่างดี และเงียบสงบไร้กังวลจากส่วนภายนอกของโลก การศึกษาจะเป็นการสืบทอดของพระบิดาของเขา เจ้าชายสิทธัตถะทรงแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ในอนาคตของพระองค์มีเส้นทางชีวิตที่ดูเหมือนจะถูกกำหนดไว้ด้วยความหรูหราและความสะดวกสบาย
คืนหนึ่งโชคชะตาของพระองค์ได้เปลี่ยนไปโดยการนัดประชุมที่สำคัญกันทั้งสี:
ในระหว่างการเดินทางในสภาพแวดล้อมของพระราชวัง พระองค์ข้ามมา - อีกหลังหนึ่ง - มีคนป่วย คนชรา งานศพ และพระภิกษุสงฆ์ โดยทรงมองเห็นโรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บป่วย วัยชรา การเสียชีวิต และความมีสติปัญญา ดังนั้นพระองค์จึงได้ตกใจกลัว ซึ่งพระองค์ก็ได้ตัดสินใจที่จะค้นหาวิธีการที่จะไถ่ถอนจากความทุกข์ทรมานในโลกนี้
หลังจากการอภิเสกสมรสเป็นเวลา 13 ปี ในไม่ช้าก็เกิดการประสูติของลูกชายของพระองค์ มีพระนามว่า ราหุล พระองค์ทรงได้ออกจากพระราชวังแห่งความมั่งคั่งเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสงฆ์ของพราหมณ์ หลายปีที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าได้เดินแบบศรีษะล้าน  และมีการดำเนินชีวิตแบบสันโดษอย่างเข้มงวดผ่านภาคเหนือของอินเดียในฐานะพระภิกษุสงฆ์ เมื่อพระองค์ทรงตระหนักว่าโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่นี้เป็นชีวิตของนักบวช  ซึ่งพระองค์ไม่ได้บรรลุถึงความเข้าใจเชิงลึก  แล้วพระองค์ก็ได้หันต่อไปในเส้นทางของการทำสมาธิ
หลังจากการฝึกฝนระเบียบวินัยในตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นเวลาเจ็ดปี พระองค์ก็ได้เกิด "การตรัสรู้" (โพธิ์)  ในช่วงกลางคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคม ในขณะนั้นพระองค์ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์     เจ้าชายสิทธัตถะ ก็ได้กลายเป็นพระพุทธะมามะกะหรือผู้ตื่น ซึ่งท่านได้ตระหนัและเข้าใจถึงกฏธรรมชาติของจรชีวิตและความตาย  ด้วยสำนึกนี้ของพระพุทธเจ้าได้ทรงแทรกผ่านวงจรของความทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่สำหรับคนทุกคนนี้ และไปถึงสภาพของ "เลิกทุกข์ทั้งหมด" -ซึ่งเป็นกุญแจที่สำคัญในการเข้าสู่นิพพาน พระพุทธเจ้าทรงมีความปราถนาที่จะปลงอายุสังขารในทันทีหลังจากที่มีการตรัสรู้ของพระองค์เพื่อที่จะไปสู่นิพพาน  แล้วพระองค์ก็ทรงตระหนักว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ผู้คนทั้งหมดต้องอยู่ในความทุกข์ยากเพียงอย่างเดียวของพวกเขา แต่พระองค์ก็ต้องทรงแสดงให้พวกเขาได้เห็นถึงเส้นทางที่จะปลดปล่อยความทุกข์ยากจากทุกที่ในโลก
พระองค์ทรงได้ทำการเทศน์ครั้งแรกในสวนสาธารณะกาเซลล์ใกล้เบนาเรส ในด้านหน้าของพระปัญจวัคคีย์ที่ติดตามพระองค์ไปด้วยพระสงฆ์และผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสังฆะ ที่นั่นพระองค์ได้นำเสนอคำสอนของพระองค์ (ธรรมะ) และหลักคำสั่งสอนของพระองค์ทั้งแปด(มรรคมีองค์8) ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
พระองค์ไม่ได้เรียกตัวเองว่าพระพุทธเจ้าหรือที่ว่าคล้ายกับบูชาเทพเจ้าใด ๆ พระองค์ทรงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่กำหนด - พระองค์ไม่ได้เป็นเส้นทางที่กำหนดเพราะเส้นทางที่กำหนดถูกซ่อนอยู่ในทุกคน เมื่อพระพุทธเจ้าเสียชีวิตลงเมื่อพระชนม์อายุ 80 พรรษา แล้วพระองค์ทรงเข้าสู่เป็นนิพพาน พระองค์ได้ตักเตือนเหล่าสาวกของพระองค์อย่างที่ไม่เคยจะเลือกผู้นำ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ กรุณาคลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย   กรุณาคลิกที่นี่


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดบางเหรียง:
Wat Bang Riang
Temple
 
Show/Hide Map
Login/Register
Contact & Feedback